FM&S : Qui som…

Què es FM

Entitat pionera en actuar com a plataforma única d’Administradors Externs de Serveis Generals & Manteniment Integral d’Edificis i Oficines, que opera en tot el territori. Amb l’objectiu de gestionar, implantar i aportar una multiplicitat de serveis d’aquelles activitats dels nostres clients que no són el seu core business.

Unifiquem els serveis de manera que només tindrà un únic interlocutor – Implant extern & intern – agilitzant, optimitzant costos i aconseguint resultats fruit de la implantació de sistemes de qualitat homòlogs a les seves activitats.

Aportant les eines, el nostre client és l’arquitecte de les seves necessitats de:

 1.Consultors de Mitjans.
2.Implantació de Serveis Generals.
3.Auditors i Implants de Projectes.
4.Outsourcing empresarials de les activitats no principals

Què significa i garanteix FM

Segons la SEFM (Societat Espanyola de Facility Management): «Facility Management és un model de gestió dels recursos immobiliaris de les empreses que té com a objectiu l’adequació permanent d’aquests a l’organització i equip humà de les companyies al menor cost possible, mitjançant la integració de totes les responsabilitats de gestió sobre aquests recursos en la figura del Facility Manager

Garantim

1.Correcta execució dels proveïdors i / o serveis contractats ja que Facility Management & Services assegura i audita el compliment, i per tant els nostres resultats estan basats en rendiments objectius.

 2.No serà necessari que cada exercici hagi de localitzar al seu millor proveïdor extern, i per tant dedicar temps a exposar i reduir costos, i posteriorment implantar les seves necessitats al 100%.

3.Serem l’administrador de serveis i li garantim durant la vida del contracte la seva correcta execució i satisfacció, en cas contrari nosaltres dedicarem el nostre temps a buscar alternatives.

4.Un únic interlocutor, Facility Management & Services coneixerà tots els centres i no només des d’un projecte escrit, sinó des d’una visió real de tots ells al marge de la ubicació física.

5.Tots els proveïdors de serveis són homologats abans, durant i després (sistema ADD), és a dir, li assegurem el compliment, en cas contrari en el sistema d’auditories permanent únic (SAPU) informarem al client de l’acció correctiva i la proposta : vostè decideix.

6.Vostè és l’arquitecte és decisió seva: nosaltres li aportem les eines o ens fa partícep de la cartera actual.

No és objectiu de FM

Un clar objectiu és facilitar als nostres clients la gestió dels serveis externs que no són la seva activitat principal, per això no podem:

• Ser uns simples subcontractistes de proveïdors externs
• Ser bats per a la gestió d’activitats i no aportar abans de començar sinergies, no detectar millores i en la fase de continuïtat no actuar com a partners del nostre client
• No implicar-nos en els mètodes de treballs, continuïtat de la formació, personal de cada activitat i obviar que durant els anys de durada del contracte la situació i necessitats del nostre client poden canviar
• No reconèixer els errors que es puguin detectar en la gestió del dia a dia, i no traslladar al client qualsevol benefici resultat d’aplicar qualsevol millora

www.facilityservices.es

www.famase.es

www.famase.eu

Deja una respuesta