Podemos colaborar ¿y tu? Nosotros hemos donado 1% de la facturación de octubre.

 

La Fundació Banc dels Aliments és una entitat benèfica sense ànim de lucre, independent de tota ideologia econòmica, política o religiosa, basada en :

  • 1. La lluita contra el malbaratament i la fam més propera: Els aliments procedeixen bàsicament de la sobreproducció.
  • 2. La primacia de la gratuïtat: Els aliments es reben i es distribueixen gratuïtament.
  • 3. La seguretat d’una distribució justa: La distribució dels aliments es fa a través d’entitats benèfiques homologades, que per la seva relació directa amb les persones necessitades poden assegurar que els aliments arribin al seu destí final.
  • 4. Coordinació i gestió gràcies a la participació de voluntaris. Actualment comptem amb la valuosa col·laboració de més de 150 voluntaris.

mas información en:

 http://www.bancdelsaliments.org/

 http://bancdelsalimentsdecatalunya.blogspot.com/

 

La Fundació Banc dels Aliments es una entidad benéfica sin ánimo de lucro, independiente de toda ideología económica, política o religiosa, basada en:

  • 1. La lucha contra el despilfarro y el hambre más cercana: Los alimentos proceden básicamente de la sobreproducción.
  • 2. La primacía de la gratuidad: Los alimentos se reciben y se distribuyen gratuitamente.
  • 3. La seguridad de una distribución justa: La distribución de los alimentos se hace a través de entidades benéficas homologadas, que por su relación directa con las personas necesitadas pueden asegurar que los alimentos lleguen a su destino final.
  • 4. Coordinación y gestión gracias a la participación de voluntarios. Actualmente contamos con la valiosa colaboración de más de 150 voluntarios.

Temas relacionados: Publicado por FAMASE el 25/10/2011 (ESP )¿Por qué no somos capaces de hacer lo que hacen ellos?

 Acción contra el hambrePublicado por FAMASE el 16/02/2011 (ESP)Ahora «Mi nombre es KIMBO»Facility Management & Services ( Famase) colabora con UNICEF

,

Deja una respuesta