#Month_Mes: (4/12): Un claro Objetivo es garantizar mediante el plan Integral Mantenance of Building la gestión total de los edificios u oficinas que la EMPRESA tiene dispersos en diferentes ámbitos geográficos.

 

abril-12.JPG

 

calendario-color.JPG

 A clear objective is to ensure through the Comprehensive Plan Mantenance of Building complete management of buildings or the company has offices scattered in different geographical areas. 

 

Guarantee the life of buildings with general maintenance services and exploiting the synergies that are deployed, managed jointly services are called «common elements . 

These are what the community needs but does not disrupt their core business such as cleaning, security, landscaping, sanitation, waste management, reception or any other value added.

Managing a «consultant» or an external «auditor» to the knowledge of the facilities and the capacity to take measures tailored to the client and their real needs and not as standard .

Capacity and resolution of building a data system using a program CMMS, to adopt measures ensuring 100% compliance with the maintenance plan and services common elements

 

 

 Auditors Service
 Media Consultors
 Outsourcing Business

,
One comment to “#Month_Mes: (4/12): Un claro Objetivo es garantizar mediante el plan Integral Mantenance of Building la gestión total de los edificios u oficinas que la EMPRESA tiene dispersos en diferentes ámbitos geográficos.”
 1. Un clar Objectiu és garantir per mitjà del pla Integral Mantenance of Building la gestió total dels edificis o oficines que l’EMPRESA té dispersos en diferents àmbits geogràfics.

  Garantint la vida dels edificis amb els serveis de manteniment general i aprofitant les sinergies que s’implanten, gestionem de forma conjunta els serveis que es denominen «elements comuns».

  Aquests són els que la comunitat necessita però que no interrompen el seu «core business» com ara neteja, seguretat, jardineria, desinfecció, gestió de residus, recepció o qualsevol altre de valor afegit.

  La gestió d’un «Consultor» extern o «Auditor» permet el coneixement de les instal.lacions així com la capacitat d’adoptar mesures ajustades al client i a les seves necessitats reals i mai de forma estàndard.

  La capacitat i la resolució d’un sistema de dades dels edificis utilitzant un programa «GMAO», permet adoptar mesures garantint el 100% del compliment del pla de manteniment i els serveis elements comuns

  Auditors de Servei
  Consultors de Mitjans
  Outsourcing Empresarial

Deja una respuesta