@Premis d’Excel·lència Energètica de la Generalitat de Catalunya..

mes dadesPremis d’Excel·lència Energètica de la Generalitat de Catalunya

Els Premis d’Excel·lència Energètica de la Generalitat de Catalunya tenen per objecte el reconeixement d’empreses i entitats que hagin dut a terme projectes o actuacions remarcables en el camp de l’estalvi, l’eficiència energètica, el foment de les energies renovables i les noves tecnologies energètiques.

Els Premis d’Excel·lència Energètica 2013 es convoquen en les modalitats següents:

  • a) Actuació / Projecte. Empresa o entitat que hagi dut a terme una instal·lació o actuació significativa en l’àmbit de l’estalvi o la diversificació energètica, o de l’aprofitament de les energies renovables.
  • b) Sensibilització. Empresa o entitat que s’hagi distingit per les seves actuacions de difusió i conscienciació en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i les energies renovables.
  • c) Internacionalització. Empresa o entitat que hagi desenvolupat un projecte o actuació amb projecció internacional en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i les energies renovables.
  • d) Emprenedoria i ocupació. Empresa o entitat que s’hagi distingit per dur a terme una actuació o projecte empresarial innovador en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i les energies renovables capaç de generar riquesa i llocs de treball per al territori.

A qui va dirigit?

Poden optar als premis les empreses o entitats públiques o privades que tinguin domicili a l’àmbit territorial de Catalunya i que hagin realitzat projectes, actuacions i iniciatives en les modalitats previstes quan la seva activitat, resultat o benefici es desenvolupi i/o s’apliqui totalment o parcialment a Catalunya.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 8 de novembre de 2013

leer masPremios de Excelencia Energética de la Generalitat de Catalunya

Los Premios de Excelencia Energética de la Generalitat de Catalunya tienen por objeto el reconocimiento de empresas y entidades que hayan llevado a cabo proyectos o actuaciones destacables en el campo del ahorro, la eficiencia energética, el fomento de las energías renovables y las nuevas tecnologías energéticas.

Los Premios de Excelencia Energética 2013 se convocan en las modalidades siguientes:

  • a) Actuación / Proyecto. Empresa o entidad que haya llevado a cabo una instalación o actuación significativa en el ámbito del ahorro o la diversificación energética, o del aprovechamiento de las energías renovables.
  • b) Sensibilización. Empresa o entidad que se haya distinguido por sus actuaciones de difusión y concienciación en el ámbito del ahorro y la eficiencia energética y las energías renovables.
  • c) Internacionalización. Empresa o entidad que haya desarrollado un proyecto o actuación con proyección internacional en el ámbito del ahorro y la eficiencia energética y las energías renovables.
  • d) Emprenedoria y ocupación. Empresa o entidad que se haya distinguido por llevar a cabo una actuación o proyecto empresarial innovador en el ámbito del ahorro y la eficiencia energética y las energías renovables capaz de generar riqueza y puestos de trabajo para el territorio.

¿A quién va dirigido?

Pueden optar a los premios las empresas o entidades públicas o privadas que tengan domicilio en el ámbito territorial de Cataluña y que hayan realizado proyectos, actuaciones e iniciativas en las modalidades previstas cuando su actividad, resultado o beneficio se desarrolle y/o se aplique totalmente o parcialmente en Cataluña.

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 8 de noviembre de 2013.

Deja una respuesta