Tercer Sector Social…

abril14El Tercer Sector Social és el conjunt d’entitats privades sense afany de lucre que treballen per la inclusió i la cohesió social, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables de la societat. Aquest és un grup dins de l’anomenat “Tercer Sector”, un concepte que defineix les entitats no governamentals i no lucratives, en contraposició al “primer sector” o sector públic (governamental i no lucratiu), i al “segon sector” o sector de l’empresa privada (no governamental i lucratiu).

En els darrers anys diversos estudis en l’àmbit internacional, espanyol i català, han posat de manifest la importància creixent del Tercer Sector en el desenvolupament de les polítiques socials i de l’anomenat quart pilar de l’estat del benestar.

Mes info i publicat a Taula d´Entitats

El sector a Espanya i Europa

Cartel simbolo residencia de ancianosLes últimes dades del Tercer Sector Social espanyol es poden consultar a l’Anuari del Tercer Sector d’Acció Social d’Espanya 2012 publicat per la Fundación Luís Vives. Aquest informe és fruit d’una investigació que es va portar a terme entre 2009 i 2010 i permet tenir una visió global de les característiques del Tercer Sector Social a Espanya.

De l’Anuari del Tercer Sector d’Acció Social d’Espanya se n’han fet dues edicions, el 2010 i el 2012, i ofereix les dades més rellevants del sector en relació al tipus d’entitats, volum d’ingressos, camps d’actuació, recursos humans, finançament… L’informe també descriu les tendències i els reptes de futur de les entitats del Tercer Sector Social a Espanya en aspectes com la gestió, la qualitat, els projectes d’intervenció, etc. La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va col.laborar en l’elaboració d’aquests dos anuaris.

Aquestes són les xifres més rellevants que podreu trobar a l’Anuari de 2012:

– 29.000 entitats

– 635.961 treballadors

– 1.075.414 persones voluntàries

– 47,6 milions d’atencions directes a persones

– volum econòmic equivalent al 1,62% del PIB espanyol

Mes info a Taula d´Entitats

,

Deja una respuesta