#Butlletí de població estrangera i mercat de treball 1r trimestre 2015.

Visió general de la població estrangera en el mercat de treball A Catalunya hi ha 1.025.812 persones estrangeres empadronades, segons dades del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2015.

Són 63.402 menys respecte a un any enrere (-5,8%) i representen el 13,7% de la població total (7.504.008 persones). Els resultats de l’Enquesta de població activa del primer trimestre de 2015 situen la població estrangera en edat de treballar en 724.900 persones, un 1% menys que el trimestre anterior (7.300 menys) i un 5,6% menys respecte d’un any abans (42.700 menys).

La població estrangera potencialment activa a Catalunya va assolir el segon trimestre de 2009 la xifra de 976.800 persones i a partir d’aquella data ha anat disminuint de manera ininterrompuda, acumulant en l’actualitat una caiguda del 25,8% (251.900 persones). En canvi, la població total en edat de treballar s’ha mantingut força constant durant el mateix període.

butlletiPublicat per │Observatori d’Empresa i Ocupació

Deja una respuesta