Barcelona Ciudad Digital_Ciutat Digital

Publicat per Ajuntament de BCN , si pulses sobre la imatge accedeixes al document.

El Pla “Barcelona Ciutat Digital 2017–2020” és el full de ruta municipal, per impulsar la sobirania tecnològica de la ciutadania. Vol afavorir una economia digital més plural i fer possible un nou model d’innovació urbana, basat en la transformació i la innovació digital del sector públic i la col•laboració entre les empreses, les administracions, el món acadèmic, les comunitats, les organitzacions i les persones, amb un clar lideratge públic i ciutadà.

La tecnologia com motor de transformació social i innovació publica.
Cap a una ciutat més oberta i eficient.

El Pla Barcelona Ciutat Digital vol dotar, de manera progressiva, i a tots els barris de la ciutat, d’infraestructures, recursos, estímuls i programes, de manera que cada comunitat, barri o districte, tingui a l’abast els recursos que permetin a ciutadans i ciutadanes, de tota edat i condició, fer de la tecnologia el motor que asseguri la millora dels serveis públics i un creixement econòmic i social més equitatiu i sostenible.

Publicado por Ajuntament de Barcelonna , y pulsando sobre la imagen accedes al contenido.

El Plan «Barcelona Ciudad Digital 2017-2020″ es la hoja de ruta municipal para impulsar la soberanía tecnológica de la ciudadanía. Quiere favorecer una economía digital más plural y hacer posible un nuevo modelo de innovación urbana basado en la transformación y la innovación digital del sector público y la implicación entre las empresas, las administraciones, el mundo académico, las organizaciones, las comunidades y las personas, con un claro liderazgo público y ciudadano.
La tecnología como motor de transformación social e innovación pública.
Hacia una ciudad más abierta y eficiente.

El Plan Barcelona Ciudad Digital quiere dotar, de manera progresiva, y en todos los barrios de la ciudad, de infraestructuras, recursos, estímulos y programas, de modo que cada comunidad, barrio o distrito, tenga al alcance los recursos que permitan a ciudadanos y ciudadanas, de toda edad y condición, hacer de la tecnología el motor que asegure la mejora de los servicios públicos y un crecimiento económico y social, más equitativo y sostenible

 

 

 

Informacion original publicado por Ajuntament de Barcelona

,

Deja una respuesta