Catalunya : Indicadors territorials de risc de pobresa i d’exclusió social

El Departament de Benestar Social i Família i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) han publicat recentment a Internet els primers Indicadors territorials de risc de pobresa i d’exclusió social, corresponents a l’any 2012. Es tracta d’una acció que té per objectiu disposar d’informació estadística que permeti una aproximació a la distribució territorial d’aquests dos fenòmens, juntament amb la privació material, a partir de l’anàlisi de 19 d’indicadors agrupats en quatre grans àmbits: renda monetària, mercat de treball, demografia i protecció social.

Els Indicadors territorials de risc de pobresa i d’exclusió social pretenen ser un instrument per a la planificació i avaluació de les polítiques socials i, per aquest motiu, els resultats es presenten desagregats pel conjunt de Catalunya, per comarques i per les 104 Àrees Bàsiques de Serveis Socials, és a dir, les unitats territorials de base municipal que constitueixen el punt elemental d’atenció social a l’efecte de la prestació dels serveis socials bàsics. Això permet un coneixement precís de les diverses realitats en funció de la zona de residència i l’àmbit territorial.

Aquesta primera edició dels Indicadors territorials de pobresa i exclusió social és un punt de partida per a l’anàlisi dels experts i les persones interessades en aquest àmbit. La nova operació estadística de caràcter oficial està prevista a la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, prorrogat per a l’any 2015, i es desenvolupa en el marc del programa anual d’actuació estadística 2015.

ComarquesEls indicadors s’han construït a partir de diferents fonts estadístiques i administratives. De forma paral·lela i en base a la nova eina, el Departament de Benestar Social i Família ha redactat dos informes: un primer pel conjunt de Catalunya i comarques i un segon per Catalunya i les Àrees Bàsiques de Serveis Socials. Ambdós estan disponibles al web corporatiu i adjunts a aquest comunicat.

Informació publicada en CAT per GENCAT

,

Deja una respuesta